Onderwijs

 

Het Bornego College is er voor iedereen. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor vmbo-t/mavo, havo, atheneum en gymnasium. Welke opleiding een leerling ook kiest: we dagen iedereen uit op zijn of haar eigen niveau.

Ons onderwijs

Het onderwijs op het Bornego College vernieuwt. Het wordt leuker, moderner en er komt steeds meer ruimte voor eigen keuzes. Dat vinden wij belangrijk en onze leerlingen vinden dat heel fijn!

Het past bij de maatschappij waarin wij leven. Die maatschappij verandert in snel tempo. Dan is het logisch dat het onderwijs met zijn tijd meegaat. Het zou zomaar kunnen dat onze huidige leerlingen later een beroep beoefenen dat nu nog helemaal niet bestaat. Wat je later ook gaat doen, we weten dat vaardigheden als ondernemerschap, samenwerken, kritisch en creatief denken, probleemoplossen, verbinding maken en kennis van ict steeds belangrijker worden. Wij helpen onze leerlingen om al die vaardigheden onder de knie te krijgen zodat zij klaar zijn voor hun toekomst. Dat doen we in drie verschillende zones: de study-zone, de flex-zone en de i-zone.

Study-zone

In de study-zone krijgen leerlingen les in de ‘gewone’ vakken. Omdat de wereld om ons heen niet bestaat uit losse vakken, gaan vakken bij ons op school steeds meer samenwerken. Het helpt leerlingen de wereld beter te begrijpen en verbanden te zien. Een heel mooi voorbeeld is ons vak ‘wetenschap & technologie’. Het is een mix van de vakken techniek en nask. Je leert er bijvoorbeeld over robotica, 3D-printen en programmeren.

Binnen vakken als geschiedenis en aardrijkskunde werken leerlingen regelmatig aan dezelfde thema’s. Zo ontdekken ze zelf ook verbanden. Waarom liggen steden bijvoorbeeld op de plekken waar ze nu liggen? Het antwoord vind je bij beide vakken!

Leerlingen werken in de study-zone in een lokaal of op een leerplein. Dat laatste is een open ruimte tussen de lokalen waar je bijvoorbeeld gemakkelijk in groepjes kunt werken. Of waar je juist zelfstandig werkt terwijl een deel van de klas extra uitleg krijgt.

Flex-zone

Omdat niemand hetzelfde is, hebben we de flex-zone. Het woord zegt het al: de flex-zone is flexibel. Je krijgt wat je nodig hebt en dat kan per leerling anders zijn.

Leerlingen kunnen in de flex-zone bijvoorbeeld extra hulp krijgen voor een vak. Daarnaast kunnen leerlingen met dyslexie of faalangst in de flex-zone rekenen op ondersteuning. En lukt huiswerk maken of leren thuis niet zo goed of is daar nog wat hulp bij nodig? Dan kan dat in de flex-zone onder begeleiding. We hebben daarvoor een ‘maaklokaal’ en een ‘leerlokaal’.

i-zone

Veel leerlingen vinden de i-zone het leukste van hun schoolweek. Dat snappen we wel. In de i-zone kiezen een module die je een periode lang volgt (we hebben vier periodes). En er is heel veel keuze: wat dacht je van een module bootcamp, zeefdruk, koken, FIRST LEGO League en programmeren. En ook hier werken leerlingen aan hun vaardigheden.

De i-zone module volgen leerlingen samen met leerlingen uit andere klassen: dat is ook goed voor de sociale vaardigheden!

Support

Leerlingen staan er bij ons nooit alleen voor. Alle leerlingen hebben een eigen coach.  Regelmatig is er een individueel coachgesprek of een gesprek samen met de coachgroep.

De coach helpt leerlingen bij het maken van keuzes: heb ik de flex-zone nodig? En zo ja, waarvoor? Welke module kies ik in de i-zone? De coach is ook het eerste aanspreekpunt bij vragen.

Een goed contact met thuis vinden we belangrijk. Daarom houden we
aan het begin van het schooljaar een startgesprek met de leerling, de coach en de ouder(s) of verzorger(s). In dat gesprek kan de leerling iets vertellen over zichzelf. In het voorjaar voeren we samen het voortgangsgesprek en kijken we hoe het gaat en blikken we vooruit naar de volgende periode.