Som Today Moodle

atheneum

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en duurt zes jaar. Met een atheneumdiploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of een universiteit. Net als bij de havo krijg je de eerste drie jaar een brede opleiding en kies je in klas 3 een profiel om je verder in te verdiepen. Dit zijn die profielen:

  • Natuur en techniek;
  • Natuur en gezondheid;
  • Economie en maatschappij;
  • Cultuur en maatschappij.

 

In de tweede fase krijg je les in algemene vakken (zoals Nederlands en Engels), verplichte vakken die horen bij het gekozen profiel en keuzevakken. Je leert zelfstandig te werken, te plannen en te organiseren. Zo bereiden we je voor op het vervolg van je studieloopbaan!

Kies je voor atheneum-onderwijs, dan moet je goed kunnen leren. Je wordt uitgedaagd om verder te kijken dan je neus lang is.

Voorlichting

Lastig om een keuze te maken voor een profiel? Leerlingen uit klas 3 en hun ouders krijgen uitvoerige voorlichting over de tweede fase en de keuzes die gemaakt moeten worden. En natuurlijk kunnen leerlingen altijd rekenen op ondersteuning van bijvoorbeeld de mentor en de decanen bij ons op school.
Wil je meer weten over de tweede fase? In de folder (Flash flipbook) lees je er alles over! Klik hier om de tweede fase folder in PDF te bekijken.