Som Today Moodle

Leerlingondersteuning

We doen er alles aan om onze leerlingen een leerzame en fijne tijd op school te bieden. We ondersteunen hen daarbij waar dat nodig is. De ondersteuning en intensiteit hangt af van de situatie en kan daardoor per leerling verschillen. Voor al onze leerlingen (en hun ouders) geldt dat de mentor het eerste aanspreekpunt is.

Leerlingen die niet lekker in hun vel zitten kunnen daarnaast rekenen op persoonlijke ondersteuning. Loopt het met de studie even niet? Dan is er studieondersteuning. En voor het maken van de juiste studiekeuzes bieden we keuzebegeleiding.

Hieronder staat een overzicht van specialisten, vormen en organisatie van de ondersteuning op onze school:

Organisatie van leerlingondersteuning

Ondersteuningsplan Bornego College (2015-2016)
Initiates file downloadSchoolondersteuningsprofiel Bornego Beugel
Initiates file downloadSchoolondersteuningsprofiel Bornego Joure
Initiates file downloadSchoolondersteuningsprofiel Bornego Junior
Initiates file downloadSchoolondersteuningsprofiel Bornego Lyceum

Initiates file downloadleerlingondersteuning: de structuur

Initiates file download leerlingondersteuning: belangrijke personen op Junior, Joure, Beugel, Lyceum

Studieondersteuning in de vorm van

Initiates file download remedial teaching, trainingen (bijvoorbeeld op gebied van sociale vaardigheden)
Initiates file download ondersteuning bij dyslexie
Initiates file download ondersteuning bij ernstige rekenproblematiek
Initiates file download ondersteuning bij meerbegaafdheid
Initiates file download leerwegondersteunend onderwijs

Persoonlijke ondersteuning door

Initiates file download vertrouwenspersoon
Initiates file download preventiemedewerkers
Initiates file download schoolarts/jeugdgezondheidszorg
Initiates file download leerplichtambtenaar

Studiekeuzeondersteuning door

Initiates file download decanen

Ondersteuning overig

Initiates file download Gezonde school
Initiates file download Anti pesten