Som Today Moodle

vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is, zoals de term al zegt, een voorbereiding op het mbo. Op het Bornego College kun je binnen het vmbo kiezen voor de volgende leerwegen:

Basisberoepsgerichte leergweg (vmbo-b)

Niet te veel theorie en lekker praktisch bezig zijn: dat is de basisberoepsgerichte leerweg. Tijdens de eerste twee jaar krijg je vooral algemene vakken. Daarna kies je een sector om je verder te specialiseren. In de bovenbouw krijg je les in een paar algemeen vormende vakken (zoals Nederlands en Engels) en in beroepsgerichte vakken. Na de beroepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

Kies je voor de kaderberoepsgerichte leerweg, dan ben je vooral praktisch bezig , maar kun je een wat hoger niveau aan. Na het tweede jaar kies je een sector om je verder te specialiseren. Je krijgt in de bovenbouw les in theoretische en beroepsvoorbereidende vakken. Met een diploma vmbo-k kun je doorstromen naar niveau 3/4 van het mbo.

Sectoren op het Bornego College

Het Bornego College kiest voor brede afdelingen met maximale doorstroommogelijkheden. Je wordt bij ons op school dus breed opgeleid. Dat heeft als voordeel dat je nu nog niet een beroep voor later hoeft te kiezen. Je leert bij ons op school wat je leuk vindt en wat bij je past zodat je een mbo-opleiding kunt kiezen die daarop aansluit. Wij bieden je de volgende sectoren:

  • Techniek
  • Handel en administratie
  • Verzorging (inclusief uiterlijke verzorging)

 

Theoretische leerweg (vmbo-t)/mavo

Is theoretisch bezig zijn meer iets voor jou? Dan ga je vast voor de theoretische leerweg.  Ook hier krijg je een brede opleiding. In klas 3 volg je alle algemeen vormende vakken met een keuze tussen Frans en natuur-scheikunde (nask). Het vak sport en bewegen (lo2) is in klas 3 een onderdeel van het totale brede lessenpakket op Bornego Beugel. De theoretische leerweg geeft toegang tot niveau 4 van het mbo. Misschien wil je liever naar de havo na je vmbo-t/mavo diploma? Dat kan. Het Bornego College houdt zich voor een goede overgang aan de speciale Toelatingscode Theoretische Leerweg naar Havo.

Vernieuwing vmbo beroepsgericht

De afgelopen jaren is er in Nederland hard gewerkt aan de vernieuwing van het beroepsgerichte vmbo. Vanaf volgend schooljaar zal dit nieuwe vmbo landelijk worden ingevoerd. Leerlingen uit basis- en kaderberoepsgerichte opleidingen kiezen in het nieuwe vmbo straks net als op de havo en het vwo een profile. Dat profile bevat basisvakken die ze kunnen aanvullen met keuzevakken. Daarmee moet de aansluiting op het mbo en met de regionale arbeidsmarkt verbeteren.

In Heerenveen zal het nieuwe vmbo in 2017 worden ingevoerd. Samen met OSG Sevenwolden neemt het Bornego College nog een jaar de tijd om een leeromgeving te maken die gebaseerd is op de praktijk die je later ook tegenkomt. OSG Sevenwolden en het Bornego College willen het beroepsgerichte vmbo samen aanbieden zodat er voor de leerlingen volop keuzes blijven. De instemming voor die samenwerking wordt rond de zomer van 2016 verwacht. Daarna zal echt worden begonnen met de inrichting. We houden u gedurende het volgende schooljaar hiervan op de hoogte.

Informatie over de vernieuwing in het vmbo is te vinden op www.vernieuwingvmbo.nl.

Leerwegondersteuning (lwoo)

Misschien heb je wel extra ondersteuning nodig om je vmbo-diploma te halen. In dat geval kun je bij ons leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgen. De vmbo-b en vmbo- k-klassen met lwoo-leerlingen zijn kleiner dan de andere groepen. Bovendien maken we een plan waarin staat hoe we jou gaan helpen op weg naar je diploma. 

Voor lwoo gelden wel bepaalde voorwaarden. Via een aparte intakeprocedure kijken we of dat bij jou het geval is. Zo nodig vinden er extra onderzoeken plaats. Lees hier meer over lwoo.