onze doelen

Het Bornego College is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers de juiste plek wil bieden om talent en ambitie te laten groeien. Vanuit een veilige betekenisvolle (leer)omgeving helpen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen tot een zichzelf en de ander respecterende persoon. Dat is onze missie. Dit doen we met goed, eigentijds onderwijs dat aansluit bij iedere leerling.

In de missie vind je ook onze kernwaarden terug. Het Bornego College is een

Christelijke school

Daarbij horen woorden als gerechtigheid, genade, nieuwe kansen, talenten ontwikkelen en betrokkenheid.

Open school

Iedereen die wij onderwijs kunnen bieden, is welkom.

Ambitieuze school

We zijn ambitieus. Onze leerlingen bereiken het hoogst mogelijke. En ook als school willen wij de beste zijn.

Veilige school

We bieden een veilige omgeving. Met een protocol tegen pesten, een goede leerlingondersteuning, heldere regels en afspraken zorgen we voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers.

Actieve school

We geven actief onderwijs dat aansluit bij de leerling, uitdagend, ambitieus en afwisselend is.

Onze missie en daar bijbehorende visie zijn kernachtig verwoord in onze slogan ‘Goed voor elkaar’. Deze verwijst naar hoe wij onze zaken geregeld hebben, maar zegt ook dat we het beste met elkaar voor hebben.