op maat

Wij willen dat leerlingen bij ons op school kunnen uitblinken in hun eigen talenten op hun eigen manier. Daarom hebben we ‘Bornego op Maat’ (BOM). Leerlingen kunnen op zoek naar extra uitdagingen op het gebied waar hun interesses liggen of waar ze goed in zijn. Er zijn binnen Bornego op Maat verschillende mogelijkheden:

Het volgen van één van de Kunst+ of techniek+ activiteiten in Heerenveen;
Extra verdieping bij een bepaald vak;
Een vak op een hoger niveau afronden;
In een of meerdere vakken eerder examen doen;
Een vak of workshop volgen die niet standaard op het Bornego College wordt aangeboden;
Extra ondersteuning bij een vak dat een leerling heel moeilijk vindt.
Wanneer een leerling denkt dat BOM iets is voor hem of haar dan bespreekt hij of zij dit met de mentor.  De mentor bekijkt samen met de leerling en de Bornego op Maat-coördinator of en hoe het Bornego op Maattraject het beste vorm kan krijgen.

Ook maatwerk in het rooster of vakkenpakket behoort tot de mogelijkheden. Lees voor aanvullende informatie de Flyer Bornego op Maat