Samenwerking

Oprichting Internationale Schakelklas in samenwerking met Singelland en Aeres

Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF) verzorgt met het Bornego College, Sevenwolden Campus, KiiM, Kei College en de Compagnie het grootste deel van het middelbaar onderwijs in Heerenveen. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen uit Heerenveen in hun eigen gemeente onderwijs kunnen volgen. Dat geldt ook voor leerlingen die net in Nederland gekomen zijn, de taal nog niet spreken en ons onderwijs nog niet kennen. Daarom hebben we samen met Singelland en Aeres de handen ineengeslagen om in Heerenveen een Internationale Schakelklas (ISK) op te richten. Vandaag is hiervoor op het gemeentehuis de intentieverklaring getekend.

Met ingang van het nieuwe schooljaar hoeven deze leerlingen niet meer te reizen naar een ISK elders in Friesland, bijvoorbeeld naar Drachten, maar kunnen ze in Heerenveen onderwijs volgen. Deze nieuwe ISK wordt gevestigd aan de Haskeruitgang en we verwachten te starten met rond de 60-75 leerlingen.

We zijn ontzettend blij met de kennis en ervaring van onze collega’s van OSG Singelland die we gebruiken bij het opzetten van een ISK in Heerenveen. Mede door hun expertise kunnen we op deze korte termijn in Heerenveen een ISK oprichten.

Daarnaast maken wij graag van de gelegenheid gebruik om ook de gemeente Heerenveen te complimenteren voor hun samen- en medewerking hierin. Onze intentie is om op termijn ook bij het ISK-onderwijs in Heerenveen de leidende partij te zijn. Tot die tijd zijn we erg blij dat onze collega’s uit Drachten hun kennis en ervaring met ons willen delen.