organisatie van de ondersteuning

We doen er alles aan om onze leerlingen een leerzame en fijne tijd op school te bieden. We ondersteunen hen daarbij waar dat nodig is. De ondersteuning en intensiteit hangt af van de situatie en kan daardoor per leerling verschillen.

Voor al onze leerlingen (en hun ouders) geldt dat de coach/mentor het eerste aanspreekpunt is. Als de coach/mentor het nodig vindt, kan vervolgens interne of externe ondersteuning worden ingeschakeld. De ondersteuning bij ons op school is geregeld via onderstaande lijnen.

Lees voor meer informatie het schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Junior 2019 – 2023 of het Schoolondersteuningsprofiel en -plan Bornego Lyceum 2019 – 2023

Wie kan jou helpen?

Het is goed om over je vragen, zorgen of angsten te praten met iemand die je vertrouwt. Zeker nu er zoveel gebeurt om ons heen. Misschien kun je praten met je ouder(s), verzorger(s), coach, mentor, vertrouwenspersoon, een vriend of vriendin? Er zijn ook organisaties die jij kunt bellen. Zij zijn een luisterend oor, denken met je mee of praten gewoon even met je. Je vindt ze in deze folder.

Leerlingcoördinatoren

Ieder leerjaar heeft een zogenaamde leerlingcoördinator. Hij of zij is een belangrijke gesprekspartner voor de coach als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan door de coach en vakdocenten kan worden geboden. In de praktijk zullen de meeste ouders en verzorgers geen rechtstreeks contact met de leerlingcoördinatoren hebben. De coach is en blijft het vaste aanspreekpunt.

Volledigheidshalve hebben we de namen van de leerlingcoördinatoren vermeld onder het kopje ondersteuning bij de locatie (klik hier voor Junior, Lyceum).

Ondersteuningscoördinator

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld. Iedere Bornego-locatie heeft een eigen coördinator die de ondersteuning op de locatie organiseert en monitort.

Wie dat op de locatie zijn, staat vermeld bij het kopje ondersteuning per locatie (klik hier voor Junior, Lyceum).

Ondersteuningsadviesteam/Multidisciplinair overleg

In het ondersteuningsadviesteam werken wij samen met externe deskundigen. Deze deskundigen zetten zich gezamenlijk in voor de ondersteuning van jongeren bij wie een behoefte is gesignaleerd. Alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben een ondersteuningsadviesteam.

Orthopedagoog

De orthopedagoog heeft een adviserende rol binnen de school richting coaches, docenten, leerlingen, ouders en verzorgers bij vragen rondom de ontwikkeling van de leerling. Het kan zijn dat de orthopedagoog een klas of leerling tijdens de les observeert, eventueel onderzoek doet of ouders/verzorgers en school adviseert over het laten doen van onderzoek bij een daarvoor gespecialiseerde organisatie.