Som Today Moodle

Bestuur

Het Bornego College gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (VCVO) in de regio Heerenveen en Joure. Het doel van de vereniging is het in stand houden van het christelijk voortgezet onderwijs in onze regio. Lees meer

Lidmaatschap

Iedereen die de grondslag van de Vereniging onderschrijft en aan de voorwaarden (zoals die in de statuten zijn beschreven) voldoet, kan lid worden. Mocht u dat willen dan kunt u zich aanmelden bij de ambtelijk secretaris van het bestuur, de heer Bauke Kuperus (de contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).

Raad van Beheermodel

Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur met als hoofdtaak toezicht houden op de rector. De rector voert als directeur/bestuurder alle bestuurstaken uit. Op deze manier zijn bestuur en toezicht gescheiden via het Raad van Beheermodel. Lees meer

Samenstelling Verenigingsbestuur

Dagelijks bestuur

De heer Frits Hoekstra MEL, rector/bestuurder

Algemeen bestuur

De heer F.A.J.M. van Beek, voorzitter
De heer A.H. de Jong, secretaris 
De heer J.S. Galema, penningmeester
Mevrouw. I. Geertsema-Hutten
De heer C.M. Visser
Mevrouw P. Walsweer

Contact met het bestuur

U kunt contact opnemen met het bestuur via de heer Bauke Kuperus, ambtelijk secretaris. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0513) 801 809 of via bkuperus@bornego.nl