Som Today Moodle

Directie

De taak van de directie is het vaststellen van beleid en het leiden van de organisatie. De algemeen directeur is tevens lid van het bestuur en is daarmee een schakel tussen bestuur en directie.

De directie van het Bornego College bestaat uit:

Directie

De heer Frits Hoekstra MEL
T: (0513) 80 18 00
directeur bestuurder

De heer Bareld Bijma
T: (0513) 80 18 62
vestigingsdirecteur Beugel

De heer Hans Werkman MSEN
T: (0513) 80 18 82
vestigingsdirecteur Joure

Mevrouw ir. Cleo Rijgersberg MSc.
T: (0513) 80 18 20
vestigingsdirecteur Lyceum & Junior

Teamleiders

Bornego Joure

Havo, atheneum & gymnasium
De heer Cosmo Wassenaar
T: (0513) 80 18 87

Bornego Joure

Vmbo
Mevrouw Roelie Renzema
T: (0513) 80 18 84

Bornego Junior

Vmbo b/k klas 1 en 2 en vmbo t klas 2
De heer Henk Teuben
T: (0513) 80 18 42

Bornego Junior

Vmbo t/havo/vwo klas 1
Mevrouw Patricia de Vries-Peeren
T(0513) 80 18 44

Bornego Junior

Havo/vwo klas 2
De heer Anne Jan Stienstra
T: (0513) 80 18 43

Bornego Beugel

Afdeling handel & administratie en theoretische leerweg
De heer Edwin Poiesz
T: (0513) 80 18 66

Bornego Beugel

Afdeling techniek en zorg & welzijn
De heer Peter Overbeek
T: (0513) 80 18 69

Bornego Lyceum

Havo
De heer Kees  van der Akker
T: (0513) 80 18 27

Bornego Lyceum

Atheneum & gymnasium
Mevrouw Anne Lok
T: (0513) 80 18 25


Contact
U kunt contact opnemen met de centrale directie via het telefoonnummer van de centrale dienst (0513) 801 800 of via info@bornego.nl. De vestigingsdirecteuren kun u bereiken via de bovenvermelde telefoonnummers.