Som Today Moodle

Directie

De taak van de directie is het vaststellen van beleid en het leiden van de organisatie. De algemeen directeur is tevens lid van het bestuur en is daarmee een schakel tussen bestuur en directie.

De directie van het Bornego College bestaat uit:

Directie

De heer Sam Terpstra
T: (0513) 80 18 00
directeur bestuurder a.i.

De heer Hans Werkman MSEN
T: (0513) 80 18 82
vestigingsdirecteur Joure

Mevrouw ir. Cleo Rijgersberg MSc.
T: (0513) 80 18 00
vestigingsdirecteur Lyceum & Junior & Mavo

Afdelingsleiders

Bornego Joure

Vmbo

De heer Arjen Baak

T: (0513) 80 18 84

Bornego Joure

Havo, atheneum & gymnasium
De heer Cosmo Wassenaar
T: (0513) 80 18 87

Bornego Junior & Mavo

Mavo/havo/vwo klas 1
Mevrouw Patricia de Vries-Peeren
T(0513) 80 18 44

Bornego Junior & Mavo

Mavo klas 2-4
De heer Edwin Poiesz
T: (0513) 80 18 43

Bornego Lyceum

Havo
De heer Kees  van der Akker
T: (0513) 80 18 27

Bornego Lyceum

Atheneum & gymnasium
Mevrouw Anne Lok
T: (0513) 80 18 25


Contact
U kunt contact opnemen met de centrale directie via het telefoonnummer van de centrale dienst (0513) 801 800 of via info@bornego.nl. De vestigingsdirecteuren kun u bereiken via de bovenvermelde telefoonnummers.