Nieuwe naam Joure

Plein Joure

Plein Joure: dat is de naam waaronder het Bornego College en OSG Sevenwolden vanaf volgend schooljaar samen verdergaan. Vandaag stond de school op de kop door de onthulling van de naam en het logo. Het startsein daarvoor werd gegeven door wethouder Luciënne Boelsma. Honderd eersteklassers moesten op het plein de hitte doorstaan door samen bordjes om te draaien. Dat ging niet helemaal volgens plan: ook dat stond op de kop. Met wat kunst en vliegwerk was het daarna zichtbaar.

Plein Joure

Bij een samenwerkingsschool die diepgeworteld is in de Jouster grond hoort een naam die verbindt. Daarom hebben we voor Plein Joure gekozen. Een plein is van oudsher een open plek waar mensen samenkomen, een plein verbindt een dorp of plaats, op een plein gebeurt het. Dat geldt ook voor onze school: ‘Plein Joure – the place to be’.

Stichting Leergeld

De aanvankelijk bedoelde sponsorloop ging vanwege de tropische temperatuur vandaag niet door. Het inmiddels opgebrachte geld werd vandaag wel middels een cheque overhandigd aan Stichting Leergeld: 750 euro. Dit bedrag kan nog oplopen omdat nog niet al het geld binnen is.

Samenwerking

De onthulling van de nieuwe naam en logo is een volgende stap in de samenwerking tussen beide scholen. De nieuwe eersteklassers die vandaag ook kennismaakten met hun nieuwe klas, zijn de eerste leerlingen die deels samen onderwijs zullen volgen