privacy/AVG

PRIVACY

Op het Bornego College nemen we de bescherming van jouw privacy heel serieus en gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens. In onze privacyverklaringen lees je hoe wij met die gegevens omgaan. Hierin lees je welke gegevens wij verwerken en wat je van ons mag verwachten met betrekking tot de bescherming ervan. Er zijn twee versies: een voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en een voor medewerkers.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

De AVG geeft betrokkenen verschillende rechten ten aanzien van haar of zijn gegevens wanneer deze verwerkt worden door organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht op inzage, het recht van bezwaar of het recht om een klacht in te dienen.

Het Bornego College heeft een document Rechten van betrokkenen opgesteld waarin deze rechten worden toegelicht. Wie van een recht gebruik wil maken, kan hiertoe een zogenaamd uitoefeningsverzoek doen.

Via deze link bereikt u het digitale formulier dat ingevuld moet worden om het uitoefeningsverzoek te doen. Het Bornego College zal binnen 30 dagen te reageren op dit verzoek.

DATALEKKEN

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, enz.). Het protocol datalekken vind je hier.

Als je een datalek ontdekt of er misschien zelf een veroorzaakt hebt, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de privacy officer van het Bornego College via het formulier dat bereikt kan worden via deze link. Indien nodig zal de privacy officer contact met de melder opnemen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 47
3542 AD UTRECHT

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Als je vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens op het Bornego College of hierover een opmerking wilt maken, kun je contact opnemen met de privacy officer van de school:
Dhr. Eddy Brunekreef
T (0513) 657 379
E privacy-officer@bornego.nl