schoolkosten

Het volgen van onderwijs op het Bornego College is, zoals de wet voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat ouders of verzorgers niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken.

Wij ontvangen echter niet voldoende geld van de overheid voor aanvullende activiteiten zoals werkweken en excursies. Daarom vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren.

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u lezen als u klikt op de link hieronder. Dat geldt ook voor de bedragen die wij voor activiteiten vragen. De schoolkosten voor het schooljaar 2019/2020 vindt u uiterlijk 1 oktober 2019 op onze website.

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolbenodigdheden schooljaar 2018-2019

Overzicht schoolkosten schooljaar 2018-2019