Excursie AK

Twee prachtige dagen IJsseldelta

Examentraining op locatie, leuker kun je het niet maken. De sectie aardrijkskunde heeft twee dagen met examenleerlingen de IJsseldelta bezocht. Langs de IJssel bij Kampen zijn veel ingrepen gedaan om het overstromingsrisico te verkleinen. Om dit met eigen ogen te bekijken hadden ze een tweedaagse excursie voor havo-5 en vwo-6 gepland.

Maandag 23 april kreeg vwo-6 een lezing over het Reevediep en hadden ze een bezoek gebracht aan deze hoogwatergeul. Bij de Ramspolkering moesten ze vervolgens een examenopgave maken. De volgende dag waren de havo-5 leerlingen aan de beurt.  Zij hadden een fietstocht gemaakt langs de IJssel en de uiterwaarden en nevengeulen bezocht.

Kortom twee prachtige dagen in de IJsseldelta!