Bornego zoekt

Voorzitter Raad van Toezicht

Het Bornego College gaat uit van de Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio Heerenveen en Joure. Voor de Raad van Toezicht wordt een voorzitter gezocht.

Organisatie

Het Bornego College is een open christelijke scholengemeenschap met vier vestigingen in Heerenveen en Joure. Voor circa 2.000 leerlingen wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd: voorbereidend mbo, vmbo-t/mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het Bornego College wil leerlingen en medewerkers de juiste plek bieden om talent en ambitie te laten groeien. De organisatie gaat werken vanuit een Raad van Toezicht-model. De RvT ondersteunt de bestuurder met raad en daad om te komen tot verdere vernieuwing van beleid en onderwijsinvulling. Zie ook: www.bornego.nl

Functie

U houdt samen met de andere leden van de RvT toezicht op de kwaliteit en het beleid van het Bornego College, vervult als RvT de werkgeversrol voor de bestuurder en staat met advies ter zijde. U bent een ervaren voorzitter, beschikt over bestuurlijke ervaring als ondernemer of in de zakelijke dienstverlening en heeft ervaring met complexe bestuurlijke vraagstukken. U onderschrijft de grondslag en doelstelling van de school en heeft affiniteit met voortgezet onderwijs. U woont of werkt in de regio en heeft een relevant politiek, maatschappelijk en/of bestuurlijk netwerk. U bent onafhankelijk, integer en reflectief.

Past deze functie bij u, maak dan uw belangstelling kenbaar bij Beljon+Westerterp.

Meer informatie vindt u op

https://www.beljon.westerterp.nl/items/nl-nl/vacatures/commissariaat/voorzitter-raad-van-toezicht